Proklamashon Abolishon di Sklabitut

Het Tula-beeld polemiek die de afgelopen maanden voor meerdere meningsverschillen heeft gezorgd is geen nieuw debacle. Sinds kunstenaar Toos van Mierlo haar werk 50 jaar geleden heeft gepresenteerd heeft ze een gevoelige snaar geraakt in de Curaçaose samenleving. 

In het artikel ‘Ontwakingsproces maakt het volk ongeduldig’ uit 1973 stelt Alejandro ‘Jandie’ Paula meerdere vragen aan de motieven van de kunstenaar om tot de beroemde – beruchte beeld te maken. Belangrijker nog is de vraag die hij stelt aan de Curaçaose samenleving stelt.