Anthropologisch collectie NAAM

Onder de kostbaarheden die aan NAAM zijn toevertrouwd, bevinden zich collecties van vijfduizend jaar geleden, van de allereerste bewoners van de Antilliaanse eilanden maar ook van latere bevolkingsgroepen van Afrikaanse, Europese, Aziatische en lokale afkomst. Deze voorwerpen variëren in grootte van een knoop tot een molensteen. Ieder voorwerp wordt geregistreerd, gefotografeerd, in de database ingebracht en in het depot bewaard of in bruikleen gegeven aan derden. In tegenstelling tot de archeologische collecties, die divers van herkomst zijn, bestaat het antropologische erfgoed grotendeels uit de circa 3000 Afro-Caribische artefacten die door pater Brenneker en Elis Juliana zijn verzameld (zie Antropologische collectie, hieronder).

Antropologische collectie

Halverwege de 20e eeuw begon pater Paul Brenneker, een Nederlandse priester, met onderzoek naar de lokale cultuur en met het maken van opnames, vooral van liedjes en verhalen. In de jaren zestig werd hij hierin bijgestaan door onderzoeker Elis Juliana. Voor dit onderzoek zijn honderden oudere mensen op Curaçao en Bonaire als bron gebruikt, vanwege de rijkdom van hun kennis over de lokale cultuur, filosofie en kunst.

Meer informatie