NAAM is …

Onze missie

Het verspreiden van kennis over de cultuurgeschiedenis en het culturele materiële en
immateriële erfgoed van Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten en het
versterken van de culturele identiteit van de bevolking.

Onze taken

Naast de traditionele museumtaken zoals het conserveren en documenteren van archeologische en antropologische collecties, werkt NAAM ook aan het beheer van het cultureel erfgoed door middel van:

  • het in kaart brengen en registreren van bedreigde locaties en sites
  • archeologisch & antropologisch onderzoek
  • de productie van educatief materiaal voor scholen en voor trainingen
  • advies en dienstverlening t.b.v. beleidsmakers en professionals over wetgeving en behoud en verrijking van het culturele geheugen van onze bevolking.

Onze filosofie

Naam’s filosofie baseert zich op de volgende conceptuele bouwstenen:

  • Cultuur
  • Duurzame ontwikkeling
  • Identiteit
  • Cultureel erfgoed
  • Samenwerking en uitwisseling.

Onze definitie van cultuur

Conform de uitgangspunten van  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) definiëren wij cultuur als:

De spirituele en materiële, intellectuele en emotionele kenmerken waarmee een samenleving of groep zich onderscheidt.
Dit omvat zowel het geheel aan kunstuitingen en letteren als leefwijze, fundamentele mensenrechten, waarden systemen, tradities en geloofsovertuigingen.
Onze speciale aandacht gaat uit naar de bepalende rol van cultuur, vooral voor gebieden, landen en bevolkingsgroepen in ontwikkeling
Het culturele erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van de cultuur van een samenleving.

Wat is cultureel erfgoed?

Onder cultureel erfgoed verstaan we de onvervangbare culturele voorwerpen
en collectieve herinneringen van een gemeenschap als belangrijke bronnen van de
geschiedenis en de cultuur, in het bijzonder de identiteit van een gemeenschap.