Culturele Erfgoed Kaart

Curacao’s Culturele Erfgoed Kaart of Mapa Kultural Historiko di Kòrsou is een digitale inventarisatie van Curacao’s culturele erfgoed. De kaart bevat in totaal 2700 elementen van menselijke bewoning en geeft een helder beeld van 5000 jaar menselijke bewoning, inclusief het pre-Columbiaanse, Afro-Caribische en koloniale erfgoed.

De kaart is samengesteld uit de volgende bronnen:

  • Vondsten uit archeologisch en antropologisch onderzoek in diverse lokale historische en culturele sites
    de geologische kaart van Curacao
  • diverse historische kaarten, zoals de gedetailleerde topografische kaart van J. Werbata, daterend uit 1911.

De Culturele Erfgoed Kaart is ontwikkeld door NAAM in samenwerking met het Bureau voor Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam. De kaart is een voortzetting van een eerdere inventarisatie door NAAM en Carmabi (het lokale natuuronderzoeksinstituut). Deze inventarisatie is gemaakt om meer inzicht te verschaffen in het lokale erfgoed en om het verdere verlies van waardevolle culturele en historische sites tegen te gaan. De kaart vormt een integraal onderdeel van het beleidsdocument Maneho di Arkeologia Kòrsou (Beheer van de Curacaose archeologie), opgesteld op verzoek van de gedeputeerde van Onderwijs en Cultuur.