Organisatie

 Bestuur

Het huidig bestuur van het NAAM bestaat uit:

Voorzitter Dhr. Florentino Overman
Penningmeester Dhr. Ewel Elisa
Secretaris Mw. Alca Sint Jago
Lid Mw. Irene Dick
Lid Dhr. Erwin Gibbes
Lid Mw. Daphne Tomas

Personeel

Het personeel van NAAM bestaat uit een groep vaste medewerkers en een groep projectmedewerkers, die op projectbasis diverse taken op zich nemen.

Directeur Dhr. Dimitri Cloose
Archeologen Mw. Claudia Kraan
Mw. Amy Victorina
Collectie Manager Mw. Mayqualida ‘Lida’ Pandt
Directie Assistente Mw. Niralies Ortela