Organisatie

 Bestuur

Het huidig bestuur van het NAAM bestaat uit:

Voorzitter Dhr. Roland Antonius
Penningmeester Mw. Charlotte Schoot
Secretaris Dhr. Felix Thomas
Lid Mw. Mylene Louisa

Personeel

Het personeel van NAAM bestaat uit een groep vaste medewerkers en een groep projectmedewerkers, die op projectbasis diverse taken op zich nemen.

Directeur Dhr. Dimitri Cloose
Archeologen Mw. Claudia Kraan
Mw. Amy Victorina
Collectie Manager Mw. Mayqualida ‘Lida’ Pandt
Directie Assistente Mw. Niralies Ortela