Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed

“Erfgoed is een van de manieren waarop een land langzaam een soort gedeeld sociaal geheugen opbouwt” (uit Stuart Hall, 1999: Who’s Heritage?). Dit geldt zelfs nog sterker voor Caribische landen zoals Curacao, met een lange geschiedenis van kolonisatie, slavernij en migratie. Cultureel erfgoed omvat de onvervangbare culturele objecten en collectieve geheugens van een gemeenschap, als belangrijke bronnen van de geschiedenis en cultuur, met name van de identiteit van die samenleving.

Materieel en immaterieel

Binnen deze context wordt het verschil tussen materieel (tastbaar) en immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed steeds explicieter. Materieel erfgoed is concreet (tastbaar) en zichtbaar en bestaat uit objecten en voorwerpen, gebouwen, landschappen, constructies, symbolen en documenten die karakteristiek zijn voor de levensstijl en historische fase waarin een land zich bevindt.
Immaterieel cultureel erfgoed omvat alle intellectuele, emotionele en spirituele bronnen van de geschiedenis en cultuur van een land, de relatie tot de natuur en de ontwikkeling van de identiteit. Het immateriële culturele erfgoed van een land bevindt zich ook in de taal/talen, oriëntaties, verhalen, religie en gewoontes van een samenleving.

Ons cultureel erfgoed

Ons cultureel erfgoed is te reconstrueren uit fragmenten van de culturen van de volkeren die zich sinds 5000 jaar geleden vanaf het Zuid-Amerikaanse continent en later vanuit Europa, Afrika, Azië en het Caribisch gebied op onze eilanden vestigden.