Het orgel in de snoa

Serie Cultureel Erfgoed

Het orgel in de synagoge Mikvé Israel op Curaçao werd ingewijd op 24 oktober 1866. Het orgel heeft bijna honderd jaar trouw dienst gedaan als muzikale ondersteuning bij de diensten, maar sinds circa 1950 is het orgel niet meer bespeeld. Vanwege de slechte staat van het antieke muziekinstrument is men toen overgegaan op elektrische orgels en sinds 1980 wordt een gecomputeriseerd digitaal elektronisch orgel gebruikt.
Maar het oude orgel moet in ere hersteld worden, vindt een groot deel van de joodse gemeenschap. Er zijn in het verleden al verschillende pogingen ondernomen om het oude pijporgel in stand te houden, maar zonder succes. Het 135 jaar oude orgel heeft te lijden onder de jaren en het klimaat. De omvangrijke restauratie die nodig is, kost geld, veel geld. Tijdens het bezoek van de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander in april 2001 heeft Nederland weliswaar toegezegd driehonderdduizend Nederlandse guldens beschikbaar te stellen voor de restauratie, maar dat is niet voldoende. De joodse gemeenschap moet zelf de rest van het benodigde geld (naar schatting nog eens circa honderdduizend gulden) bijeenbrengen. Nederland heeft bovendien als voorwaarde gesteld dat er binnen een jaar een plan moet zijn ingediend voor de restauratie, anders vervalt het recht op de subsidie. De verwachting is dat de restauratie zo’n twee jaar in beslag zal nemen.